HALİDE EDİP ADIVAR CAMİİ

İşveren: Şişli Belediyesi
Yer: İstanbul / TÜRKİYE
Proje Tarihi: 2012
Proje Türü: Yarışma Projesi
Ekip: Hakan TOPCU, Merve TOPCU, Özlem AKYILDIZ
Görselleştirme: VDS Visual Design Studio

Külliyeler, İslam toplumunda şehirlerdeki sosyal hayatın gelişme gösterdiği mimari yapılar olarak tanımlanır. Sosyal yaşamı destekleyen bir yapı oluşu, birçok ihtiyacı karşılıyor olması ( sağlık, eğitim, din, kültür), kendi içerisinde de yaşayan bir yapı olma özelliğini de beraberinde getirmektedir.Bu bağlamda projenin kurgusu; toplanma alanı olarak nitelendirebileceğimiz avlu mekânı ve cami ile bunları çevreleyen mekânlar ve saçaktan oluşmaktadır.
Cami girişinin de yer aldığı zemin kat kotu, açık ve yarı açık mekânlardan oluşan avlu olarak düzenlenerek, cami cemaati ile ilişkisinin sürekliliğinin sağlanması hedeflenmiştir. Cemaatle birebir ilişkisinin olduğu düşünülen cami yaşatma derneği ve yardımlaşma sandığı odası avluyu sınırlandıran bulvara bakan kütlede çözümlenmiştir. Böylece külliye kullanıcısına bu mekânlara rahat bir ulaşım imkânı sağlanmıştır. Bu mekanlar cemaatin gün içerisinde de vakit geçirebileceği, sosyal mekan-lokal olarak tasarlanmıştır. Kıble cephesinin Cadde ile direk ilişki içerisinde olmaması, ses ve görsel ilişki kontrolünün sağlanabilmesi için cadde ile cami ilişkisi yeşil duvar ile kesilmiştir. Ancak yeşil duvara bakan mihrap duvarının +2.00 kotunda cam yüzey olarak tanımlanması ile yeşil etkisinin cami içerisine alınması ve huzur veren etkisinin cemaat üzerine yansıtılması sağlanmıştır.